fbpx

Aktualności

Dlaczego spółka w Delaware i alternatywy dla inwestorów zagranicznych

Dlaczego spółka w Delaware i alternatywy dla inwestorów zagranicznych

Każdy kto choć trochę interesował się działalnością gospodarczą w USA słyszał o spółkach z siedzibą w stanie Delaware. Utarło się również swego rodzaju mylne przekonanie, że spółki handlowe w Delaware to podmioty do współpracy z którymi należy podchodzić z dużym...

LLC czy Corp.? Sposoby opodatkowania spółek w USA

LLC czy Corp.? Sposoby opodatkowania spółek w USA

Zgodnie z rankingami w zakresie unikania i optymalizacji podatkowych, Stany Zjednoczone są drugim po Kajmanach drugim co do wielkości rajem podatkowym. Prawidłowy wybór formy opodatkowania wraz z zastosowaniem oferowanych rozwiązań podatkowych pozwala na znaczące...

Polska w sercu, prawo na dłoni –  Tygodnik Plus

Polska w sercu, prawo na dłoni – Tygodnik Plus

Zapraszamy do zapoznania się z artykułem o mec. Liwiuszu Ilaszu "Polska w sercu, prawo na dłoni", który ukazał się w Tygodniku Plus.  Poniżej fragment artykułu: Patriotyzm wyraża się w umiłowaniu ojczyzny, gotowości do poświęceń, ale także w ciężkiej pracy, sukcesach...

Usługi prawne w stanie California

Usługi prawne w stanie California

Szanowni Państwo, z satysfakcją informujemy, że  nasza kancelaria świadczy teraz usługi prawne także w stanie California poprzez adwokatów współpracujących  na zasadzie of-counsel. Ilasz & Associates jest międzynarodową kancelarią adwokacką  działającą w USA i...

Emigracja i podróżowanie do USA w 2020 roku

Emigracja i podróżowanie do USA w 2020 roku

W dniu 13 marca 2020 r. weszła w życie proklamacja Prezydenta Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej wstrzymująca wstęp osób, które w ostatnich 14 dniach przed planowanym terminem przylotu do USA były obecne w jednym z 26 państw tworzących strefę Schengen. Kolejna...

Przekroczenie polskiej granicy a COVID-19

Przekroczenie polskiej granicy a COVID-19

Od dnia 15 marca 2020 roku w związku z ogłoszonym stanem epidemii rozpoczęto kontrolę graniczną na granicach wewnętrznych Polski, która obowiązuje do dnia 13 maja 2020 roku. Kontrole są prowadzone również w portach morskich oraz na lotniskach. Konsekwencją zamknięcia...

Sytuacja cudzoziemców w stanie epidemii

Sytuacja cudzoziemców w stanie epidemii

W dniu 31 marca 2020 roku weszła w życie ustawa o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw,...

Wiza EB-5, czyli emigracja do USA dzięki inwestycji

Wiza EB-5, czyli emigracja do USA dzięki inwestycji

Program EB-5 jest administrowany przez US Citizenship & Immigration Services (USCIS). W ramach tegoprogramu inwestorzy i ich małżonkowie oraz dzieci w wieku poniżej 21 lat są uprawnieni do ubiegania sięo zieloną kartę (stały pobyt), jeśli zainwestują...

Przywrócenie obywatelstwa polskiego, kto może się domagać?

Przywrócenie obywatelstwa polskiego, kto może się domagać?

Instytucję przywrócenia obywatelstwa polskiego zainicjowała ustawa o obywatelstwie polskim z dnia 02 kwietnia 2009 roku. Tym samym, o przywrócenie obywatelstwa polskiego można ubiegać się dopiero od dnia wejścia w życie przedmiotowej ustawy tj. od dnia 15 sierpnia...

Droga do nabycia obywatelstwa polskiego

Droga do nabycia obywatelstwa polskiego

Obywatelstwo jest to więź zachodząca pomiędzy jednostką a państwem. Co istotne, obywatelstwo to nie tylko szereg obowiązków, lecz również prawa gwarantujące min. ochronę życia i zdrowia, nietykalność i wolność osobistą, równość wobec prawa czy poczucie tożsamości. ...

Jak zacząć legalną pracę w USA?

Jak zacząć legalną pracę w USA?

Amerykański system imigracyjny przewiduje wiele kategorii wiz, niestety nie każda z nich pozwala na podjęcie legalnej pracy na terytorium USA. Do kategorii wiz, która daje taką możliwość możemy zaliczyć wizę pracowniczą typu H-1B, o którą można aplikować od dnia 1...

Biuletyn wizowy

Biuletyn wizowy

Każdego miesiąca Urząd Imigracyjny i.e. U.S. Department of State - Bureau of Consular Affairs ogłasza biuletyn wizowy, określający czas rozpatrywanie petycji wizowych oraz dostępność miejsc na składanie wniosków wizowych w danym programie i kategorii. Na podstawie...

Jak wyegzekwować alimenty od rodzica mieszkającego za granicą?

Jak wyegzekwować alimenty od rodzica mieszkającego za granicą?

Wyjazd rodzica zobowiązanego do świadczeń alimentacyjnych za granicę, który uchyla się od ciążącego na nim obowiązku nie uniemożliwia egzekwowania alimentów. Sytuacja taka może jednak generować wiele problemów związanych ze skutecznością egzekucji. Uregulowania...

Nabycie Obywatelstwa USA

Nabycie Obywatelstwa USA

Posiadanie statusu stałego rezydenta oraz przebywanie na terenie USA przez odpowiednią ilość czasu stanowi punkt wyjścia do nabycia obywatelstwa USA.Polacy mieszkający za oceanem mogą stać się osobami posiadającymi podwójne obywatelstwo, na co zezwalają także przepisy...

Adwokat imigracyjny New York

Adwokat imigracyjny New York

Mieszkając na terytorium USA przez dłuższy czas, warto postarać się o uzyskanie amerykańskiego obywatelstwa. Tylko te osoby, które posiadają obywatelstwo amerykańskie mogą w pełni korzystać z obowiązujących tam praw publicznych - na przykład przez...

Trust – czego dotyczy?

Trust – czego dotyczy?

Pojęcie trust nie jest stosowane w polskim prawie. Wiąże się ono z dziedziczeniem spadku oraz pewnymi zjawiskami, które nie występują lub nie uznaje się w Polsce. Pojęcie nie jest proste do przetłumaczenia, stąd jego braki w polskich ustawach. Na czym...

Amerykańskie prawo spadkowe

Amerykańskie prawo spadkowe

Zasady dziedziczenia spadków w Stanach Zjednoczonych określają prawa stanowe, które są stałe oraz niezmienne. W przypadku, gdy zmarły nie pozostawił ważnego dokumentu, poświadczającego przekazanie spadku, stosuje się przepisy stosownej ustawy obowiązującej...

Amerykański adwokat

Amerykański adwokat

Ilasz & Associates jest to uznana, międzynarodowa Kancelaria Adwokacka, gdzie swoje usługi świadczy amerykański adwokat Liwiusz Ilasz, znany oraz ceniony w Stanach Zjednoczonych, a także w Polsce za profesjonalizm, wysokie kwalifikacje oraz...

Północnoamerykańskie Porozumienie

Północnoamerykańskie Porozumienie

Polska bogata, bezpieczna, silna gospodarczo. Kogo nie skusi taka wizja? Liwiusz Ilasz, Adwokat praktykujący w USA i Polsce twierdzi, ze jest ona całkiem realna, gdy Polska zwiąże się Północno Amerykańskim Porozumieniem o wolnym Handlu NAFTA. Poprosiliśmy,...

Masz sprawę karną w Polsce – co robić?

Masz sprawę karną w Polsce – co robić?

Niejednokrotnie zdarzają się sytuacje, w których osoby będące oskarżonymi w postępowaniu karnym toczącym się w Polsce, bądź skazanymi przez Sąd Polski wobec których kara nie została wykonana w części lub całości, nie zdają sobie sprawy z rodzaju jak i...

Nowe biuro w Warszawie

Nowe biuro w Warszawie

Mamy zaszczyt powiadomić Państwa o otwarciu nowego biura na terenie Warszawy. Amerykańska kancelaria adwokacka w Warszawie Ilasz & Associates w połowie 2016 roku otworzyła kolejne biuro, w jakim będzie przyjmować klientów. Godziny dopasowywane są do...