Aktualności

Biuletyn wizowy

Każdego miesiąca Urząd Imigracyjny i.e. U.S. Department of State - Bureau of Consular Affairs ogłasza biuletyn wizowy, określający czas rozpatrywanie petycji wizowych oraz dostępność miejsc na składanie wniosków wizowych w danym programie i kategorii. Na podstawie...

Jak wyegzekwować alimenty od rodzica mieszkającego za granicą?

Wyjazd rodzica zobowiązanego do świadczeń alimentacyjnych za granicę, który uchyla się od ciążącego na nim obowiązku nie uniemożliwia egzekwowania alimentów. Sytuacja taka może jednak generować wiele problemów związanych ze skutecznością egzekucji. Uregulowania...

Nabycie Obywatelstwa USA

Posiadanie statusu stałego rezydenta oraz przebywanie na terenie USA przez odpowiednią ilość czasu stanowi punkt wyjścia do nabycia obywatelstwa USA.Polacy mieszkający za oceanem mogą stać się osobami posiadającymi podwójne obywatelstwo, na co zezwalają także przepisy...

Wiza do USA – Jaka i dla kogo

Wyjazd do USA może być uzasadniony wieloma względami, tak turystycznymi jak i handlowymi bądź inwestycyjnymi. Polska nie jest objęta Programem Ruchu Bezwizowego przez co obywatele polscy muszą ubiegać się o odpowiednią wizę do USA. Prawo imigracyjne Stanów...

Adwokat imigracyjny New York

Mieszkając na terytorium USA przez dłuższy czas, warto postarać się o uzyskanie amerykańskiego obywatelstwa. Tylko te osoby, które posiadają obywatelstwo amerykańskie mogą w pełni korzystać z obowiązujących tam praw publicznych - na przykład przez...

Trust – czego dotyczy?

Pojęcie trust nie jest stosowane w polskim prawie. Wiąże się ono z dziedziczeniem spadku oraz pewnymi zjawiskami, które nie występują lub nie uznaje się w Polsce. Pojęcie nie jest proste do przetłumaczenia, stąd jego braki w polskich ustawach. Na czym...

Amerykańskie prawo spadkowe

Zasady dziedziczenia spadków w Stanach Zjednoczonych określają prawa stanowe, które są stałe oraz niezmienne. W przypadku, gdy zmarły nie pozostawił ważnego dokumentu, poświadczającego przekazanie spadku, stosuje się przepisy stosownej ustawy obowiązującej...

Amerykański adwokat

Ilasz & Associates jest to uznana, międzynarodowa Kancelaria Adwokacka, gdzie swoje usługi świadczy amerykański adwokat Liwiusz Ilasz, znany oraz ceniony w Stanach Zjednoczonych, a także w Polsce za profesjonalizm, wysokie kwalifikacje oraz nieszablonowe...

Północnoamerykańskie Porozumienie

Polska bogata, bezpieczna, silna gospodarczo. Kogo nie skusi taka wizja? Liwiusz Ilasz, Adwokat praktykujący w USA i Polsce twierdzi, ze jest ona całkiem realna, gdy Polska zwiąże się Północno Amerykańskim Porozumieniem o wolnym Handlu NAFTA. Poprosiliśmy,...

Masz sprawę karną w Polsce – co robić?

Niejednokrotnie zdarzają się sytuacje, w których osoby będące oskarżonymi w postępowaniu karnym toczącym się w Polsce, bądź skazanymi przez Sąd Polski wobec których kara nie została wykonana w części lub całości, nie zdają sobie sprawy z rodzaju jak i...

Nowe biuro w Warszawie

Mamy zaszczyt powiadomić Państwa o otwarciu nowego biura na terenie Warszawy. Amerykańska kancelaria adwokacka w Warszawie Ilasz & Associates w połowie 2016 roku otworzyła kolejne biuro, w jakim będzie przyjmować klientów. Godziny dopasowywane są do...