Nowy Jork

New Jersey

Polska

Niemcy

Nowy Jork

New Jersey

Polska

Niemcy

Kancelaria – Prawnik USA

Ilasz & Associates oferuje kompleksową obsługę prawną dla osób fizycznych, firm i przedsiębiorców.

Ilasz & Associates jest międzynarodową Kancelarią Adwokacką, z biurem głównym na dolnym Manhattanie. Kancelaria posiada ponadto biuro w New Jersey oraz w Warszawie i współpracuje z innymi kancelariami w Polsce i za granicą. Firma zajmuje się sprawami w skali lokalnej, krajowej i międzynarodowej.

Więcej informacji o Kancelarii...

Kancelaria Adwokacka Ilasz & Associates została założona w 1998 roku przez Liwiusza Ilasza, partnera w poprzednio istniejącej Kancelarii Ilasz & Molander, P.C. Obecnie Kancelaria Ilasz & Associates oferuje pełny serwis prawny w skali międzynarodowej z szerokim doświadczeniem o wysokiej jakości, na zasadach uczciwości, dostępności i niezawodności.

Kancelaria oferuje pełen wachlarz usług adwokackich w sprawach cywilnych i karnych. Interes i dobro naszych klientów jest naszym priorytetem. Pragniemy, aby nasi klienci mieli świadomość, że w razie potrzeby, zawsze znajdą u nas pomoc i poradę. Jako Kancelaria jesteśmy w stanie zapewnić każdemu klientowi bezpośrednią, profesjonalną pomoc w miłej atmosferze i bezpośrednim kontakcie między adwokatem a klientem.

Firma buduje relacje z klientami w oparciu o zaangażowanie w ich sprawy i skuteczną współpracę, a zaspokojenie potrzeb klientów i realizacja ich dążeń są dla nas najistotniejszym celem, który staramy się realizować w sposób jak najbardziej dla nich opłacalny, z zachowaniem wysokich standardów profesjonalizmu.

Adwokaci związani z naszym biurem są uprawnieni do prowadzenia różnego rodzaju praktyki w Nowym Jorku, New Jersey, Waszyngtonie D.C., Polsce oraz w Niemczech. Firma zajmuje się sprawami ze szczególnym uwzględnieniem spraw wypadkowych, matrymonialnych, karnych, imigracyjnych oraz kontraktów handlowych.

W kwestiach wypadkowych Kancelaria koncentruje się na prowadzeniu spraw sądowych zarówno w pierwszej instancji jak apelacyjnych dla osób poszkodowanych w wyniku wypadków przy pracy, samochodowych, w domu, upadków, błędów lekarskich i dentystycznych.

Rozwiń - Więcej informacji o Kancelarii...

Kancelaria Adwokacka Ilasz & Associates została założona w 1998 roku przez Liwiusza Ilasza, partnera w poprzednio istniejącej Kancelarii Ilasz & Molander, P.C. Obecnie Kancelaria Ilasz & Associates oferuje pełny serwis prawny w skali międzynarodowej z szerokim doświadczeniem o wysokiej jakości, na zasadach uczciwości, dostępności i niezawodności.

Kancelaria oferuje pełen wachlarz usług adwokackich w sprawach cywilnych i karnych. Interes i dobro naszych klientów jest naszym priorytetem. Pragniemy, aby nasi klienci mieli świadomość, że w razie potrzeby, zawsze znajdą u nas pomoc i poradę. Jako Kancelaria jesteśmy w stanie zapewnić każdemu klientowi bezpośrednią, profesjonalną pomoc w miłej atmosferze i bezpośrednim kontakcie między adwokatem a klientem.

Firma buduje relacje z klientami w oparciu o zaangażowanie w ich sprawy i skuteczną współpracę, a zaspokojenie potrzeb klientów i realizacja ich dążeń są dla nas najistotniejszym celem, który staramy się realizować w sposób jak najbardziej dla nich opłacalny, z zachowaniem wysokich standardów profesjonalizmu.

Adwokaci związani z naszym biurem są uprawnieni do prowadzenia różnego rodzaju praktyki w Nowym Jorku, New Jersey, Waszyngtonie D.C., Polsce oraz w Niemczech. Firma zajmuje się sprawami ze szczególnym uwzględnieniem spraw wypadkowych, matrymonialnych, karnych, imigracyjnych oraz kontraktów handlowych.

W kwestiach wypadkowych Kancelaria koncentruje się na prowadzeniu spraw sądowych zarówno w pierwszej instancji jak apelacyjnych dla osób poszkodowanych w wyniku wypadków przy pracy, samochodowych, w domu, upadków, błędów lekarskich i dentystycznych.

Adw. Liwiusz Ilasz

Mecenas Liwiusz Ilasz jest postacią znaną nie tylko w Stanach Zjednoczonych, ale i w Polsce. Jest nie tylko znakomicie wykształ­conym prawnikiem, ale także gorącym patriotą – kandydatem na Prezydenta Polski w wyborach roku 2005 oraz autorem licznych publikacji z zakresu prawa międzynarodowego. Przybył do Stanów Zjednoczonych w latach osiem­dziesiątych, by rozpocząć edukację prawniczą i wtedy też po raz pierwszy zetknął się z problemami trapiącymi amerykańską Polo­nię, którym zarówno jako prawnik, jak i polityk całe życie starał się przeciwdziałać.

Więcej informacji o Mecenasie...

Mecenas Liwiusz Ilasz ukończył nauki polityczne na Uniwersy­tecie w Nowym Jorku, Wydział Prawa w Touro Law School na Long Island w Nowym Jorku (gdzie otrzymał tytuł Iuris Doctor), wydział prawa europejskiego w londyńskim Notre Dame Law School, a tak­że wydział prawa Uniwersytetu Warszawskiego. Międzynarodowe doświadczenie prawnicze zdobywał w renomowanych kancelariach w Londynie, Nowym Jorku i Warszawie.

Obecnie Mecenas Liwiusz Ilasz jest adwokatem w stanach: Nowy Jork, New Jersey i Washington D.C., gdzie jest również uprawnio­ny do występowania przed Sądami Federalnymi we Wschodnim i Południowym Dystrykcie Stanu Nowy Jork oraz Stanu New Jersey. Ponadto jest uprawniony do występowania przed Amerykańskim Sądem Handlu Międzynarodowego z siedzibą w Nowym Jorku. Mecenas Ilasz prowadzi aktywną działalność adwokacką także w Polsce. Mimo nawału obowiązków z radością poświęca czas rodzinie oraz oddaje się swojej wielkiej pasji, jaką jest awiacja.

Interes i dobro klientów są najwyż­szym priorytetem kancelarii Ilasz & Associates. Z wieloletniego doświadczenia wiem, jak ważna jest nie tylko w pełni profesjonalna pomoc prawna, ale także bezpośredni, serdeczny kontakt między adwokatem a klientem. Ilasz & Associates jako międzynarodowa firma prawnicza posiada biuro główne na dolnym Manhattanie oraz kancelarię w Warszawie i współpracuje z prawnikami w całej Polsce. Biuro pragnie służyć nie tylko klientom, ale i całej społeczności polsko-amerykańskiej poprzez aktywny udział w życiu Polonii a prawnicy stowarzyszeni z biurem wykonują swoją pracę z najwyższym poświęceniem.

Jako Polak partycypował w pracach Partii Republikańskiej w Stanach Zjednoczonych – był delegatem stanu New Jersey na konwencję Partii Republikańskiej. Zachęcał senatorów republikań­skich, by poparli wstąpienie Polski do NATO. Partycypował również w lobbingu na rzecz zniesienia wiz dla Polaków.

Ilasz & Associates zajmuje się sprawami w skali lokalnej, krajowej i międzynarodowej oferując pełen wachlarz usług adwokackich w sprawach cywilnych i kryminalnych, ze szczególnym uwzględnieniem spraw wypadkowych, matrymonialnych, kryminalnych, imigracyjnych oraz kontraktów handlowych.

Dzięki swojej międzynarodowej działalności firma może zadbać o sprawy swoich klientów także w Polsce, w Stanach Zjednoczonych i w Niemczech niezależnie od miejsca pobytu klienta. Dotyczy to zwłaszcza spraw karnych, ekstradycyjnych, cywilnych, spadkowych, rozmowodowych ,emigranckich, spraw związanych z kupnem i sprzedażą nieruchomości oraz zakładaniem, zakupem, sprzedażą bądź likwidacją firm w wielu wypadkach bez potrzeby obecności klienta w danym miejscu. Zapewnienie jednego reprezentanta prawnego zarówno na Stany Zjednoczone, Polskę lub Niemcy stanowi niewątpliwy atut biura i decyduje o jego popularności i sukcesach wśród jego klienteli. Warto wspomnieć, że Kancelaria Ilasz & Associates od dawna cieszy się nienaganną reputacją w zakresie reprezentacji amerykańskich biznesów przed polskimi władzami na wszystkich szczeblach. Zdając sobie sprawę z tego, jak ważne jest zbudowanie zaufania między adwokatem i klientem Kancelaria Ilasz & Associates od lat opiera swoją działalność na zasadach otwartości, dostępności i niezawodności, a sam Mecenas Ilasz oraz jego współpracownicy pragną, aby ich klienci mieli świadomość, że w razie potrzeby zawsze mogą liczyć na ich pomoc i poradę.

Rozwiń - Więcej informacji o Mecenasie...

Mecenas Liwiusz Ilasz ukończył nauki polityczne na Uniwersy­tecie w Nowym Jorku, Wydział Prawa w Touro Law School na Long Island w Nowym Jorku (gdzie otrzymał tytuł Iuris Doctor), wydział prawa europejskiego w londyńskim Notre Dame Law School, a tak­że wydział prawa Uniwersytetu Warszawskiego. Międzynarodowe doświadczenie prawnicze zdobywał w renomowanych kancelariach w Londynie, Nowym Jorku i Warszawie.

Obecnie Mecenas Liwiusz Ilasz jest adwokatem w stanach: Nowy Jork, New Jersey i Washington D.C., gdzie jest również uprawnio­ny do występowania przed Sądami Federalnymi we Wschodnim i Południowym Dystrykcie Stanu Nowy Jork oraz Stanu New Jersey. Ponadto jest uprawniony do występowania przed Amerykańskim Sądem Handlu Międzynarodowego z siedzibą w Nowym Jorku. Mecenas Ilasz prowadzi aktywną działalność adwokacką także w Polsce. Mimo nawału obowiązków z radością poświęca czas rodzinie oraz oddaje się swojej wielkiej pasji, jaką jest awiacja.

Interes i dobro klientów są najwyż­szym priorytetem kancelarii Ilasz & Associates. Z wieloletniego doświadczenia wiem, jak ważna jest nie tylko w pełni profesjonalna pomoc prawna, ale także bezpośredni, serdeczny kontakt między adwokatem a klientem. Ilasz & Associates jako międzynarodowa firma prawnicza posiada biuro główne na dolnym Manhattanie oraz kancelarię w Warszawie i współpracuje z prawnikami w całej Polsce. Biuro pragnie służyć nie tylko klientom, ale i całej społeczności polsko-amerykańskiej poprzez aktywny udział w życiu Polonii a prawnicy stowarzyszeni z biurem wykonują swoją pracę z najwyższym poświęceniem.

Jako Polak partycypował w pracach Partii Republikańskiej w Stanach Zjednoczonych – był delegatem stanu New Jersey na konwencję Partii Republikańskiej. Zachęcał senatorów republikań­skich, by poparli wstąpienie Polski do NATO. Partycypował również w lobbingu na rzecz zniesienia wiz dla Polaków.

Ilasz & Associates zajmuje się sprawami w skali lokalnej, krajowej i międzynarodowej oferując pełen wachlarz usług adwokackich w sprawach cywilnych i kryminalnych, ze szczególnym uwzględnieniem spraw wypadkowych, matrymonialnych, kryminalnych, imigracyjnych oraz kontraktów handlowych.

Dzięki swojej międzynarodowej działalności firma może zadbać o sprawy swoich klientów także w Polsce, w Stanach Zjednoczonych i w Niemczech niezależnie od miejsca pobytu klienta. Dotyczy to zwłaszcza spraw karnych, ekstradycyjnych, cywilnych, spadkowych, rozmowodowych ,emigranckich, spraw związanych z kupnem i sprzedażą nieruchomości oraz zakładaniem, zakupem, sprzedażą bądź likwidacją firm w wielu wypadkach bez potrzeby obecności klienta w danym miejscu. Zapewnienie jednego reprezentanta prawnego zarówno na Stany Zjednoczone, Polskę lub Niemcy stanowi niewątpliwy atut biura i decyduje o jego popularności i sukcesach wśród jego klienteli. Warto wspomnieć, że Kancelaria Ilasz & Associates od dawna cieszy się nienaganną reputacją w zakresie reprezentacji amerykańskich biznesów przed polskimi władzami na wszystkich szczeblach. Zdając sobie sprawę z tego, jak ważne jest zbudowanie zaufania między adwokatem i klientem Kancelaria Ilasz & Associates od lat opiera swoją działalność na zasadach otwartości, dostępności i niezawodności, a sam Mecenas Ilasz oraz jego współpracownicy pragną, aby ich klienci mieli świadomość, że w razie potrzeby zawsze mogą liczyć na ich pomoc i poradę.

Współpraca międzynarodowa

Kancelaria Ilasz & Associates rozwija swoją działalność w Niemczech. Oferujemy państwu prowadzenie spraw z zakresu naszej praktyki w Niemczech, a także pomoc przy rozwiązywaniu bardziej złożonych problemów prawnych zawierających elementy prawa Polskiego, Niemieckiego i Amerykańskiego. W celu uzyskania pomocy prawnej w Niemczech prosimy o kontakt z naszym biurem pod podanym numerem telefonu.

Kancelaria Ilasz & Associates rozwija swoją działalność w Niemczech. Oferujemy państwu prowadzenie spraw z zakresu naszej praktyki w Niemczech, a także pomoc przy rozwiązywaniu bardziej złożonych problemów prawnych zawierających elementy prawa Polskiego, Niemieckiego i Amerykańskiego. W celu uzyskania pomocy prawnej w Niemczech prosimy o kontakt z naszym biurem pod podanym numerem telefonu.

Zapytanie

Opisz w czym możemy Ci pomóc, skontaktujemy się w ciągu 24h.​

Zapraszamy do kontaktu

Ilasz & Associates jest międzynarodową firmą prawniczą z biurem głównym na dolnym Manhattanie. Biuro reprezentuje klientów w całej Polsce. Kancelaria działa również w Niemczech.​

1 Maiden Lane, 9th Floor
New York, NY 10038
Telefon 212-480-2222
Fax 212-480-2958
E-mail: office@ilaszlawfirm.com

1035 Route 46 East, Suite 105
Clifton, NJ 07013
Telefon 973 773 9060
Fax 212 480 2958
E-mail: office@ilaszlawfirm.com

ul. Piękna 24/26a lok. 29
00-549 Warszawa
Telefon kom 730-181-887
Telefon (22) 115-92-00
Fax (22) 115-92-00
E-mail: biuro@ilaszlawfirm.com

Aktualności

Jak wyegzekwować alimenty od rodzica mieszkającego za granicą?

Wyjazd rodzica zobowiązanego do świadczeń alimentacyjnych za granicę, który uchyla się od ciążącego na nim obowiązku nie uniemożliwia egzekwowania alimentów. Sytuacja taka może jednak generować wiele problemów związanych ze skutecznością egzekucji. Uregulowania...

Nabycie Obywatelstwa USA

Posiadanie statusu stałego rezydenta oraz przebywanie na terenie USA przez odpowiednią ilość czasu stanowi punkt wyjścia do nabycia obywatelstwa USA.Polacy mieszkający za oceanem mogą stać się osobami posiadającymi podwójne obywatelstwo, na co zezwalają także przepisy...

Wiza do USA – Jaka i dla kogo

Wyjazd do USA może być uzasadniony wieloma względami, tak turystycznymi jak i handlowymi bądź inwestycyjnymi. Polska nie jest objęta Programem Ruchu Bezwizowego przez co obywatele polscy muszą ubiegać się o odpowiednią wizę do USA. Prawo imigracyjne Stanów...