fbpx

Wskutek wprowadzenia proklamacji prezydenckich P.P. 10014 & P.P. 10052 emigracja ekonomiczna do USA została znacznie ograniczona z zamiarem zapobiegania negatywnym skutkom dla rynku pracy jakie niesie ze sobą pandemia COVID-19. Proklamacje te miały początkowo obowiązywać do dnia 31 grudnia 2020 r., jednak zostaną utrzymane w mocy przynajmniej do 31 marca 2021 r. Na stronach rządowym możemy znaleźć informacje o planowanych zmianach w podejściu po polityki emigracji gospodarczej do USA. Wyrazem tego może być wstrzymanie od 20 stycznia 2021 r. na kolejnych 60 dni (do 21 marca 2021 r.) zasad wprowadzonych 8 stycznia 2021 r. przez Homeland Security Department, oraz 14 stycznia 2021 r. przez Labor Department przewidujących selekcję zamiast losowania przy przyznawaniu wiz kategorii H-1B, oraz konieczność zapewnienia wyższego wynagrodzenia dla pracowników pozyskanych spoza USA. Czy po tym okresie zostaną przywrócone wcześniejsze zasady przyznawania wiz H, J i L, tego jeszcze nie wiemy.

Proklamacje P.P. 10014 & P.P. 10052 są przedmiotem postępowania wszczętego przez US Chamber of Commerce i National Association of Manufaturers przeciwko rządowi federalnemu. W dniu 1 października 2020 r. Sąd Federalny dla Północnego Dystryktu Californii wydał tymczasowy nakaz wstrzymania wykonania proklamacji zakazujących wjazdu do USA dla posiadaczy niektórych typów wiz H-1B, H-1B, L-1 oraz J-1. Apelację od decyzji złożył Department of Homeland Security. Prezentacja ustnych argumentów odbyła się w dniu 19 stycznia, 2021 r. przed Federalnym Sądem Apelacyjnym dla Dziewiątego Okręgu. W najbliższym czasie możemy oczekiwać decyzji. Ewentualnie pozytywne orzeczenie będzie odnosiło się jedynie do stron postępowania, jednak może otworzyć drogę do ogólnego zniesienia proklamacji.

Okoliczności stanowiące podstawę do uzyskania National Interest Exception „NIE” dla osoby posiadającej wizę H lub L sprowadzają się w dużej mierze do mających przeciwdziałać społecznym oraz gospodarczym skutkom pandemii. Dlatego też w pierwszej  kolejności wyłączone z ich zastosowania zostały osoby pracujące w służbie zdrowia lub prowadzące badania nad COVID-19. Proklamacje nie dotyczą także podróżujących do USA na wniosek agencji rządowej wykonujących kluczowe dla niej zadania. Inne wyłączenia przewidziane zostały dla pracowników sektora prywatnego.

KONTYNUACJA ZATRUDNIENIA PRZEZ POSIADACZY WIZ H-1A, L1-A i L-1B

Jeden z głównych wyjątków dotyczących osób posiadających już H-1A, L-1A oraz L-1B to powrót do USA w celu podjęcia trwającego już zatrudnienia u amerykańskiego pracodawcy. Zatrudnienie oraz wyszkolenie w czasie trwania pandemii COVID-19 nowego pracownika mogłoby łączyć się z nadmiernym kosztem i trudnością dla pracodawcy. Dlatego też w sytuacji nieprzerwanego zatrudnienia posiadacze wiz pracowniczych mogą ubiegać się o NIE w celu powrotu do USA. Co istotne, pracodawcy osób zatrudnionych na wizach H lub L mogą ubiegać się o przedłużenie wiz dla swoich pracowników. Odpowiedni wniosek należy złożyć nie wcześniej niż na sześć miesięcy przed wygaśnięciem ważności wizy.

WYJĄTKI DLA OSÓB UBIEGAJĄCYCH SIĘ O WIZĘ H-1A, H-1B, L-1A LUB L-1B

O wizę kategorii H-1A, L-1A oraz L-1B może ubiegać się pracodawca, który wykaże, że pracownik jest niezbędny dla działania jego firmy, oraz że wkład pracownika dla firmy będzie wyjątkowy i znaczny. W przypadku wiz H-1A oraz L-1A wniosek może złożyć jedynie pracodawca wykonujący usługi krytyczne dla działania infrastruktury państwa, do których zaliczają się m.in. komunikacja, energetyka, finanse, żywność, rolnictwo, ochrona zdrowia, IT. Konieczność zatrudnienia specjalisty na kluczowe stanowisko w firmie stanowi z kolei podstawę do wniosku o wizę L-1B. Dodatkowy wymóg to niekiedy zajmowanie odpowiednio wysokiego stanowiska przez pracownika lub posiadanie specjalistycznej wiedzy oraz doświadczenia. Przy niektórych kategoriach wiz wymagane jest także zapewnienie odpowiednio wysokiego wynagrodzenia dla pracownika zagranicznego.

UBIEGAJĄCY SIĘ O WIZĘ J-1

Aplikować o wydanie wizy J-1 mogą osoby podróżujące do USA, aby opiekować się małoletnim obywatelem USA, stałym rezydentem lub legalnie przebywającym w USA posiadaczem wizy nieimigracyjnej. Powodem dla wydania wizy J-1 jest także opieka nad osobą, która w przeciwnym razie pozostałaby pod opieką państwa. Wyłączenia przewidziane są również dla uczestników niektórych programów wymiany międzynarodowej czy nauczycieli akredytowanych instytucji edukacyjnych.

O wizy odpowiedniej kategorii nadal mogą ubiegać się małżonkowie posiadaczy wiz H, L czy J którzy przebywają na terenie USA lub którym dopiero przyznana została wiza oraz National Interest Exception.

Pełny wykaz okoliczności uprawniających do ubiegania się o National Interest Exception znaleźć można na Departamentu Stanu https://travel.state.gov/content/travel/en/News/visas-news/exceptions-to-p-p-10014-10052-suspending-entry-of-immigrants-non-immigrants-presenting-risk-to-us-labor-market-during-economic-recovery.html

Jarosław Kurpiejewski

Polski Adwokat. Senior Associate w Kancelarii Ilasz & Associates w Nowym Jorku. Specjalizuje się w prywatnym prawie międzynarodowym, postępowaniach cywilnych oraz prawie imigracyjnym.

Ilasz & Associates jest międzynarodową kancelarią adwokacką  działającą w USA i Polsce.

Siedziba kancelarii znajduje się  w Nowym Jorku. Swoje biura posiada także w New Jersey i Warszawie. Kancelaria obsługuje również klientów w stanie California poprzez adwokatów współpracujących na zasadzie of-counsel. Założona w 1998 r. przez polskiego adwokata Liwiusza Ilasza międzynarodowa kancelaria oferuje szeroki zakres usług w tym  m.in. sprawy imigracyjne i obywatelstwo, spadki, sprawy rodzinne, sprawy karne.

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skontaktuj się z nami korzystając z formularza kontaktowego