fbpx

Obsługa prawna firm i korporacji, prawo handlowe

Kancelaria Ilasz & Associates oferuje kompleksową obsługę prawną firm w Polsce, USA i Niemczech. Posiadamy szerokie doświadczenie w kwestiach prawnych pojawiających się w związku z prowadzeniem działalności gospodarczej takich jak:

  • Zakładanie spółek handlowych
  • Opracowywanie i opiniowanie umów handlowych
  • Nawiązywanie współpracy z podmiotami zagranicznymi
  • Likwidacja spółek handlowych
  • Reprezentacja uczestników postępowania upadłościowego
  • Zakładanie oddziałów oraz przedstawicielstw przedsiębiorców krajowych jak i zagranicznych
  • Obsługa kwestii celnych oraz specyficznych wymagań prawnych związanych z importem oraz eksportem towarów
  • Badanie przedsiębiorstw będących potencjalnych obiektem przejęcia