fbpx

Prawo cywilne, w tym spadkowe

Kancelaria Ilasz & Associates świadczy kompleksowe usługi z zakresu prawa cywilnego i procedury cywilnej w USA, Polsce i w Niemczech. Oferujemy pomoc m.in. w zakresie:

 

  • Spadki
  • Reprezentowania klientów przez sądami cywilnymi w sprawach z zakresu prawa rzeczowego, zobowiązań cywilnych, sprawach egzekucyjnych oraz spadkowych
  • Opiniowania i przygotowywania umów cywilnoprawnych
  • Pomoc w sprawach z zakresu prawa lokalowego czy wspólnot mieszkaniowych
  • Odszkodowań za błędy w sztuce lekarskiej i dentystycznej
  • Szkody wyrządzone czynami niedozwolonymi
  • Negocjacji umów cywilnoprawnych
  • Ochrony praw konsumenta
  • Dochodzenia odszkodowania od ubezpieczyciela we wszystkich sprawach cywilnoprawnych i karnych