Imigracja i obywatelstwo

Posiadamy szerokie doświadczenie w zakresie spraw imigracyjnych oraz emigracyjnych ze szczególnych uwzględnieniem migracji między Polską a USA. Nasza Kancelaria oferuje Państwu szybką i sprawną pomoc przy rozwiązywaniu problemów i doradztwie w następujących sprawach:

 • Karty Stałego Pobytu
 • Wizy Pracownicze
 • Obywatelstwo
 • Azyl Polityczny
 • Deportacja i Sprawy Wydalenia z USA
 • Profesjonaliści
 • Business
 • Artyści
 • Sprawy Rodzinne
 • Sprawy Indywidualne
 • Asysta w ubieganiu się o wizy wyjazdowe do USA
 • Odmowy wydania wizy
 • Reprezentowanie przed urzędem imigracyjnym i konsulem

W Państwa imieniu kontaktujemy się z ambasadą i konsulatem:

Konsulat Generalny w Nowym Jorku
233 Madison Avenue (róg 37 St)
(Jan Karski Corner)
New York, NY 10016

Ambasada USA w Polsce
Al. Ujazdowskie 29/31
00-540 Warszawa

Konsulat Generalny RP w Chicago
1530 N.Lake Shore Drive
Stany Zjednoczone 60610

Ambasada RP w Waszyngtonie
2640 16th St. NW
Washington DC 20009

Konsulat Generalny RP W Krakowie
ul. Stolarska 9
31-043 Kraków