fbpx

Imigracja i obywatelstwo

Posiadamy szerokie doświadczenie w zakresie spraw imigracyjnych oraz emigracyjnych ze szczególnych uwzględnieniem migracji między Polską a USA. Nasza Kancelaria oferuje Państwu szybką i sprawną pomoc przy rozwiązywaniu problemów i doradztwie w następujących sprawach:
 • Karty Stałego Pobytu
 • Wizy Pracownicze
 • Obywatelstwo
 • Azyl Polityczny
 • Deportacja i Sprawy Wydalenia z USA
 • Profesjonaliści
 • Business
 • Artyści
 • Sprawy Rodzinne
 • Sprawy Indywidualne
 • Asysta w ubieganiu się o wizy wyjazdowe do USA
 • Odmowy wydania wizy
 • Reprezentowanie przed urzędem imigracyjnym i konsulem
W Państwa imieniu kontaktujemy się z ambasadą i konsulatem:
Konsulat Generalny w Nowym Jorku
233 Madison Avenue (róg 37 St)
(Jan Karski Corner)
New York, NY 10016
Ambasada USA w Polsce
Al. Ujazdowskie 29/31
00-540 Warszawa
Konsulat Generalny RP w Chicago
1530 N.Lake Shore Drive
Stany Zjednoczone 60610
Ambasada RP w Waszyngtonie
2640 16th St. NW
Washington DC 20009

Konsulat USA w Krakowie
ul. Stolarska 9
31-043 Kraków