fbpx

Niekiedy mimo posiadania więzi rodzinnych z Polską są one niewystarczające dla potwierdzenia bądź przywrócenia obywatelstwa polskiego. Powodami są brak dokumentów często związany z ich uprzednim zniszczeniem w czasie działań wojennych, utrata obywatelstwa w linii pokrewieństwa czy też zrzeczenie się obywatelstwa polskiego. Rozwiązaniem może być wówczas nadanie obywatelstwa polskiego przez Prezydenta RP o ile przemawiają za tym okoliczności i historia rodzinna wnioskodawcy. 

Ustawa z dnia 2 kwietnia 2009 r. o obywatelstwie polskim poza instytucjami takimi jak: nabycie obywatelstwa polskiego z mocy prawa, uznanie za obywatela polskiego, potwierdzenie polskiego obywatelstwa czy przywrócenie obywatelstwa polskiego przewiduje również możliwość nadania obywatelstwa polskiego przez Prezydenta RP. 

Cudzoziemiec ubiegający się o nadanie obywatelstwa polskiego przez Prezydenta RP zobowiązany jest złożyć wniosek w zależności od tego gdzie mieszka:

  1. jeśli na terytorium Rzeczypospolitej, za pośrednictwem właściwego wojewody ze względu na miejsce zamieszkania, 
  2. w przypadku zamieszkiwania poza terytorium Rzeczypospolitej, za pośrednictwem właściwego Konsula Rzeczypospolitej ze względu na miejsce zamieszkania. 

Jednym z warunków formalnych złożenia wniosku o nadanie obywatelstwa polskiego przez Prezydenta RP jest złożenie do wniosku polskiego aktualnego aktu urodzenia i aktu małżeństwa, co oznacza uprzednią konieczność przeprowadzenia postępowania o transkrypcję zagranicznego aktu stanu cywilnego do polskich ksiąg stanu cywilnego, jeśli takowa nie była wykonywana. 

Cudzoziemiec ubiegający się o nadanie obywatelstwa jest zobowiązany do uzasadnienia swojego wniosku, a tym samym musi przedstawić istotną przyczynę, dla której obywatelstwo polskie powinno zostać mu nadane, co więcej wskazane we wniosku okoliczności muszą znajdować oparcie w postaci stosownych dokumentów.

Naszą rolą jest pomoc w obraniu najodpowiedniejszej drogi argumentacji i nadania polskiego obywatelstwa przez Prezydenta RP. W szczególności wskazujemy naszym klientom najlepsze kierunki w jakich powinni poszukiwać uzasadnienia swojego wniosku. Wobec kilkunastoletniego doświadczenia w sprawach o nabycie polskiego obywatelstwa polskiego jesteśmy w stanie określić naszym klientom najbardziej skuteczne ścieżki w zdobywaniu właściwych dokumentów. W tym celu prowadzimy poszukiwania genealogiczne, a także kwerendy archiwalne oraz kompletujemy wniosek zgodnie z wymaganiami ustawowymi. 

Należy mieć przy tym na uwadze, że postępowanie o nadanie obywatelstwa przez Prezydenta nie jest obwarowane przepisami Kodeksu postępowania administracyjnego, z wyłączeniem przepisów dotyczących doręczeń. Oznacza to, że rozstrzygnięcia Prezydenta RP w sprawach nadania obywatelstwa polskiego mają charakter uznaniowy, nie wymagają uzasadnienia i nie podlegają zaskarżeniu.

 

Apl.adw. Aleksandra ZakrzewskaAdw. Aleksandra Zakrzewska

Specjalizuje się w sprawach uzyskania i potwierdzenia posiadania obywatelstwa polskiego, procesie cywilnym oraz prawie imigracyjnym USA

 

 

Jarosław Kurpiejewski, Esq. LLM

Polski i amerykański Adwokat. Senior Associate w Kancelarii Ilasz & Associates w Nowym Jorku. Specjalizuje się w prywatnym prawie międzynarodowym, postępowaniach cywilnych oraz prawie imigracyjnym.

 

 

Ilasz & Associates jest międzynarodową kancelarią adwokacką  działającą w USA i Polsce.

Siedziba kancelarii znajduje się  w Nowym Jorku. Swoje biura posiada także w New Jersey i Warszawie. Kancelaria obsługuje również klientów w stanie California poprzez adwokatów współpracujących na zasadzie of-counsel. Założona w 1998 r. przez polskiego adwokata Liwiusza Ilasza międzynarodowa kancelaria oferuje szeroki zakres usług w tym  m.in. sprawy imigracyjne i obywatelstwo, spadki, sprawy rodzinne, sprawy karne.

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skontaktuj się z nami korzystając z formularza kontaktowego