fbpx

Mieszkając na terytorium USA przez dłuższy czas, warto postarać się o uzyskanie amerykańskiego obywatelstwa. Tylko te osoby, które posiadają obywatelstwo amerykańskie mogą w pełni korzystać z obowiązujących tam praw publicznych – na przykład przez uczestnictwo w życiu politycznym. Dzięki temu można wpływać na losy kraju, w którym się mieszka. Uzyskanie obywatelstwa amerykańskiego niesie za sobą wiele korzyści i ułatwień, dlatego warto złożyć odpowiedni wniosek.

Jakie warunki należy spełnić, by stać się pełnoprawnym obywatelem USA?

Celem otrzymania obywatelstwa amerykańskiego, należy spełnić kilka określonych ścićle warunków, o których napisane jest poniżej. Informacje zawarte na niniejszej stronie internetowej są tylko informacjami poglądowymi i dotyczą warunków, jakie musi spełnić większość osób starających się o obywatelstwo. Dla ludzi niespełniających poniższych kryteriów, procedura może przebiegać nieco inaczej.

Podstawowe wymogi, które należy spełnić, aby otrzymać obywatelstwo USA:

Większość imigrantów, którzy mieszkają na terenie USA może ubiegać się o obywatelstwo po upływie 5 lat od dnia otrzymania tak zwanej zielonej karty, czyli karty zezwalającej na stały pobyt na terenie USA.

Małżonkowie obywateli amerykańskich mogą rozpocząć starania o uzyskanie obywatelstwa już po upływie 3 lat od daty otrzymania zielonej karty pod następującymi warunkami:

– aplikant jest w związku małżeńskim z jednym obywatelem USA przez co najmniej 3 lata
– współmałżonek aplikanta posiada amerykańskie obywatelstwo przez okres co najmniej 3 lat.

Oznacza to, że osoby, które są w związku małżeńskim z obywatelem USA przez 3 lata i ta osoba stała się obywatelem 2 lata temu, nie mogą ubiegać się o obywatelstwo, ponieważ nie został spełniony drugi warunek. Wnioski o przyznanie obywatelstwa wraz z kompletem innych, wymaganych dokumentów można składać już na 3 miesiące przez dniem, w którym spełnione zostaną powyższe warunki.

Posiadanie zielonej karty nie jest jedynym warunkiem, który musi zostać spełniony. Oprócz tego, osoba posiadająca kartę stałego pobytu musi przez okres 5 lat minimum 2,5 roku przebywać na terenie USA. Osoba, która jest współmałżonkiem obywatela amerykańskiego musi w ciągu 3 lat posiadania karty stałego pobytu przebywać na terenie USA co najmniej 1,5 roku.

Dodatkowe warunki, które należy spełnić, by móc starać się o obywatelstwo USA

Osoby składające wnioski muszą cieszyć się nieposzlakowaną opinią w społeczeństwie i udowodnić swoją nienaganną postawę (Good Moral Character). Jeśli aplikant miał w przeszłości kłopoty z prawem i był na przykład aresztowany, wszystkie te przypadki muszą zostać dokładnie zbadane i rozpatrzone indywidualnie przez adwokata imigracyjnego, zanim wpłynie wniosek do Urzędu Imigracyjnego.

Na uzyskanie obywatelstwa amerykańskiego nie kwalifikują się osoby, które popełniły w przeszłości ciężkie przestępstwa.

Oprócz posiadania nienagannej opinii społecznej, należy wykazać się podstawową wiedzą z zakresu historii USA oraz struktury tego kraju. Obowiązuje również warunek pełnoletności, czyli aplikant musi mieć ukończone 18 lat.

Większość osób musi również poszczycić się co najmniej komunikatywną znajomością języka angielskiego w mowie i piśmie. Są jednak takie sytuacje, w których dana osoba może zdawać egzamin na obywatela w języku polskim.

Jacy kandydaci mogą zdawać egzamin na obywatelstwo amerykańskie w języku polskim?

Jeśli aplikant spełnia któryś z poniższych warunków, może przystąpić do egzaminu na uzyskanie obywatelstwa napisanego w języku polskim:

Ukończone 50 lat oraz posiadanie zielonej karty przez co najmniej 20 lat,
Ukończone 55 lat oraz zielona karta posiadana przez co najmniej 15 lat,
Skończone 65 lat oraz zielona karta wydana najwcześniej 20 lat temu.

Osobom spełniającym ostatni warunek przysługuje ponadto uproszczona wersja testu.

Automatyczne przyznanie obywatelstwa dla dzieci

Prawo o obywatelstwie USA jest bardzo skomplikowane i ulegało wielu zmianom przez ostatnie dziesięciolecia. Obowiązująca obecnie ustawa została zmieniona po raz ostatni 27 lutego 2001 (Child Citizenship Act of 2000).

Jeśli osoba ukończyła 18 lat w dniu 27 lutego 2001 lub później, automatycznie staje się obywatelem USA jeżeli spełnione są warunki:

– Co najmniej jeden z rodziców jest obywatelem USA;
– Dziecko nie ukończyło 18 roku życia i nie posiada współmałżonka;
– Dziecko przebywa na terenie USA pod prawną opieką rodzica, który posiada obywatelstwo amerykańskie;
– Dziecku została wydana “zielona karta” (karta stałego pobytu)

Osoby, które uzyskały pełnoletność, czyli 18 lat przed 27 lutego 2001 stają się automatycznie obywatelami USA, jeżeli zanim ukończyli 18 rok życia:

– jeden z rodziców stał się naturalizowanym obywatelem Stanów Zjednoczonych;
– zapadła decyzja o przyznaniu dziecku zielonej karty;
– dziecko nie było w związku małżeńskim i ponadto:

– drugi rodzic otrzymał obywatelstwo USA nim dziecko uzyskało pełnoletność (18 lat);

lub

Jeżeli dziecko urodziło nie urodziło się w związku małżeńskim, jego matka była obywatelem naturalizowanym;

lub

Drugi z rodziców dziecka nie żyje;

lub

Rodzice dziecka są po rozwodzie, a prawna opieka nad dzieckiem została przyznana naturalizowanemu obywatelowi Stanów Zjednoczonych.

Prawo o przyznawaniu obywatelstwa amerykańskiego jest bardzo zawiłe i skomplikowane. Starając się o taki dokument, który otwiera wiele drzwi i ułatwia załatwienie wielu spraw, warto zasięgnąć porady specjalisty. Z pomocą przyjdzie na pewno adwokat imigracyjny New York, który pomoże wypełnić stosowne dokumenty i udzieli odpowiednich wskazówek przed egzaminem. Korzystając z pomocy specjalisty zwiększa się swoje szanse na uzyskanie obywatelstwa.

Niniejszy artykuł ma charakter poglądowo – informacyjny i nie jest porada prawną. Celem uzyskania takowej zapraszamy do kontaktu z naszym biurem.