fbpx

Pojęcie trust nie jest stosowane w polskim prawie. Wiąże się ono z dziedziczeniem spadku oraz pewnymi zjawiskami, które nie występują lub nie uznaje się w Polsce. Pojęcie nie jest proste do przetłumaczenia, stąd jego braki w polskich ustawach. Na czym polega to zjawisko i jakie wiążą się z nim korzyści oraz zagrożenia dla osób, których dotyczy?

Trust umożliwia wyjście z wielu trudnych sytuacji, zwłaszcza jeśli chodzi o uniknięcie podatku od spadku (jednak jest to uzasadnione tylko w przypadku znacznych majątków, ponieważ tylko dziedziczenie dużych majątków w Stanach Zjednoczonych jest opodatkowane). Co ciekawe, trustee’rem, czyli osobą, której powierza się majątek, może być także sam settlor, czyli pozostawiający spadek. Praktyka ta jest dość często stosowana i doradza ją swoim klientom niejeden amerykański adwokat.

Dużym atutem w przypadku Polaków, którzy na mocy trustu dziedziczą spadek w USA, jest fakt, iż w ojczystym kraju nie trzeba odprowadzać podatku, o czym poinformuje Państwa amerykański adwokat. Jednocześnie jednak może pojawić się problem z uzyskaniem należnej części spadku. Potrzebny jest więc zawsze dobry specjalista od prawa amerykańskiego.

Zapraszamy do kancelarii Ilasz & Associates, która świadczy tego rodzaju usługi i pomaga polskim spadkobiercom dochodzić należnych im praw na terenie Stanów Zjednoczonych. Warto skontaktować się z amerykańskim adwokatem, który doskonale zna się na prawie w tym zakresie.