fbpx

Zasady dziedziczenia spadków w Stanach Zjednoczonych określają prawa stanowe, które są stałe oraz niezmienne. W przypadku, gdy zmarły nie pozostawił ważnego dokumentu, poświadczającego przekazanie spadku, stosuje się przepisy stosownej ustawy obowiązującej w danym stanie.

Testament należy sporządzić w ściśle określony sposób. Przede wszystkim dokument ten nie może być spisany odręcznie, z czym spotkać się można w prawie polskim, jednakże musi być wykonany u notariusza. Niezbędne jest także podpisanie dokumentu przez dwóch świadków, co również notariusz musi zatwierdzić. Tylko taki testament jest ważny i na jego mocy można dziedziczyć spadek. Sporządzone w inny sposób dokumenty są na terenie USA nieważne, nawet jeśli zostały sporządzone w innym kraju, np. w Polsce, i w nim są ważne w świetle prawa.

W przypadku dziedziczenia ustawowego najważniejsze decyzje należą do sądu. Dziedziczenie w Stanach Zjednoczonych nie odbywa się jednak w taki sposób, jak ma to miejsce w prawie polskim, iż każdy, kto ma prawo do dziedziczenia, otrzymuje spadek, ale sąd w Stanach wyznacza egzekutora spadku.

W razie nieprawidłowości bądź zastrzeżeń warto skorzystać z pomocy prawnej. Niezbędny jest amerykański adwokat, specjalizujący się w amerykańskim prawie spadkowym w przypadku polskich obywateli dziedziczących prawa do własności w Ameryce. Tego rodzaju usługi na najwyższym poziomie świadczy prezentowana kancelaria Ilasz & Associates, która pomaga swoim klientom dochodzić praw związanych z odziedziczonym przez nich spadkiem.