fbpx

11 listopada 2019 r., a więc niemal pół roku prędzej niż początkowo zakładano, Polska weszła do programu ruchu bezwizowego z USA – Visa Waiver. Po raz pierwszy odsetek odmów wydania wizy dla Polaków spadł poniżej 3%, co było kluczowym kryterium dla zniesienia wiz do USA. 

Na początku października Prezydent Donald Trump poinformował o zakwalifikowaniu Polski i zaliczenia naszego kraju do listy obecnie trzydziestu ośmiu krajów objętych programem Visa Waiver. Nieco ponad miesiąc po oficjalnej informacji finalizowane są niezbędne formalności do rozpoczęcia działania zasad programu bezwizowego. 

Jakkolwiek istotne, zmiany podyktowane zniesieniem wiz do USA, nie będą tak rewolucyjne jak można by początkowo zakładać. Nie mniej jednak podróżowanie do USA będzie łatwiejsze i tańsze. Przewoźnicy mówią o zmniejszeniu cen biletów do USA jak i zwiększeniu liczby połączeń. 

Po oficjalnej informacji o zniesieniu wiz liczba wyszukań połączeń do USA wzrosła o około 30%. Połączenia do USA oferowane przez lot obejmują takie lokalizacje jak Nowy Jork, Newark (New Jersey), Miami, Los Angeles i Chicago. Zapowiadane jest już między innymi dodatkowe połączenie na zachodnie wybrzeże.  

 

Na wjazd na teren USA nadal trzeba ubiegać się o pozwolenie, jednak jego uzyskanie będzie o wiele szybsze i łatwiejsze. 

 

Aktualnie, aby uzyskać wizę turystyczną bądź biznesową, Polacy musieli złożyć wniosek DS-160, wnieść opłatę w wysokości 160 USD, oraz odbyć spotkanie z konsulem, podczas którego podejmowana była decyzja o przyznaniu wizy bądź odmowie.  

W programie Visa Waiver konieczna jest jedynie rejestracja w systemie ESTA (Electronic System for Travel Authorisation) i wniesienie opłaty 14 USD. Do rejestracji niezbędne jest posiadanie paszportu biometrycznego ważnego jeszcze co najmniej 90 dni, oraz biletu powrotnego lub na dalszą podróż z datą przed upływem 90 dni od planowanego wjazdu na teren USA. 

Rejestracja musi zostać dokonana nie później niż 48h przed wylotem do USA. zaleca się jednak przeprowadzenie rejestracji na 72h przez planowaną podróżą. Osoba, której rejestracja w systemie ESTA zostanie odrzucona, będzie musiała ubiegać się o wizę w dotychczasowym trybie.

Osoby posiadające uprzednio wydaną wizę nie są zobowiązane do dokonywania rejestracji w systemie ESTA. Będą one jednak poddane tym samym ograniczeniom czasowym w zakresie pobytu jak osoby, które wjechały do USA po dokonaniu rejestracji w systemie ESTA. 

Promesa wizowa posiada dziesięcioletnią ważność, podczas gdy rejestracja w systemie ESTA jest ważna jedynie dwa lata. Po upływie tego okresu konieczna jest więc ponowna rejestracja i ponowne wniesienie opłaty.

 

Zniesienie obowiązku wizowego nie oznacza całkowicie swobodnego ruchu transgranicznego pomiędzy USA a Polską. 

 

Program Visa Waiver dotyczy jedynie wiz turystycznych oraz biznesowych, a więc jedynie ograniczonej liczby wiz nieemigracyjnych pozwalających na podróż do USA w celach wypoczynkowych bądź związanych z interesami powiązanymi z USA. O każdą inną wizę nieimigracyjną jak np. studencką lub pracowniczą, jak i imigracyjną należy się ubiegać na tych samych zasadach jak obecnie. 

 

Pozytywnie rozpatrzonej rejestracji w systemie ESTA nie mogą też otrzymać osoby, które po 1 stycznia 2011 r. odwiedziły takie kraje jak Iran, Korea Północna, Syria, Sudan, Somalia, Libia oraz Irak.

 

Nie zmieni się także w żaden sposób sytuacja osób którym odmówiono uprzednio wizy bądź które złamały warunki przyznanej wizy poprzez od choćby przekroczenie okresu pobytu w USA bądź nielegalną pracę. 

Rejestracja w systemie ESTA w tej sytuacji z pewnością spotka się z odmową. Nadal przeszkodą dla skutecznej rejestracji w systemie ESTA bądź uzyskania promesy wizowej będzie karalność bądź nieuporządkowane sprawy karne na terenie Polki jak i USA. 

Osoby takie o przyznanie wizy bądź przywrócenie statusu wizowego będą musiałby się ubiegać w dotychczasowym trybie po usunięciu wszelkich przeszkód prawnych i wykazaniu tego faktu przez urzędem emigracyjnym. 

Co istotne, po wprowadzeniu programu Visa Waiver, a dużej mierze już obecnie, nie ma możliwości przedłużenia okresu pobytu poprzez złożenie odpowiedniego wniosku będąc na miejscu w USA. Nie będzie również możliwa zmiana statusu wizowego na inny w trakcie pobytu w USA tj. Adjustment of Status. 

Oznacza to, iż osobą będąca na danym rodzaju wizy, nie może zmienić statusu emigracyjnego bez wcześniejszego opuszczenia USA. O zmianę statusu należało będzie się ubiegać w Polsce. Obostrzenie to dotyczyło będzie również sytuacji małżeństwa z obywatelem USA.

Tak obecnie jak i przy rejestracji w systemie ESTA, o ostatecznym wjeździe na teren USA decydował będzie urzędnik emigracyjny z U.S. Customs and Border Protection Agency w porcie przybycia do USA. 

Określa się, iż co roku do kraju odsyłanych jest około pięciuset Polaków z lotnisk w USA mimo posiadania ważnej wizy. Jeżeli urzędnik emigracyjny dojdzie do przekonania, iż dana osoba stara się o wjazd do USA w innym celu niż podany we wniosku wizowym, bądź istnieje prawdopodobieństwo złamania przez nią warunków wizowych w inny sposób, ma prawo odmówić wstępu do USA. Osoba, która nie zgadza się taką decyzją może dochodzić swoich praw w sądzie przed sędzią emigracyjnym. 

Nie mniej jednak, zakwalifikowanie Polski do programu Visa Waiver jest znacznym sukcesem. Nasi rodacy w łatwiejszy i tańszy sposób będą mogli odwiedzać kraj, który jest jednym z naszych ulubionych kierunków wakacyjnych. Włączenie Polski do ruchu bezwizowego z USA z pewnością odbędzie z korzyścią dla obydwu krajów. 

Adwokat Jarosław Kurpiejewski

Ilasz & Associates jest międzynarodową kancelarią adwokacką  działającą w USA i Polsce.

Siedziba kancelarii znajduje się  w Nowym Jorku. Swoje biura posiada także w New Jersey i Warszawie. Założona w 1998 r. przez polskiego adwokata Liwiusza Ilasza międzynarodowa kancelaria oferuje szeroki zakres usług w tym  m.in. sprawy imigracyjne i obywatelstwo, spadki, sprawy rodzinne, sprawy karne.

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skontaktuj się z nami korzystając z formularza kontaktowego