fbpx

Amerykański system imigracyjny przewiduje wiele kategorii wiz, niestety nie każda z nich pozwala na podjęcie legalnej pracy na terytorium USA.

Do kategorii wiz, która daje taką możliwość możemy zaliczyć wizę pracowniczą typu H-1B, o którą można aplikować od dnia 1 kwietnia każdego roku. Niemniej wizy pracownicze wydawane są na początku każdego roku fiskalnego (1 października). Pozytywne rozpatrzenie aplikacji przed dniem 1 października nie uprawnia nas do podjęcia pracy, taka możliwość aktywizuje się dopiero od dnia 1 października.

Co istotne, osoby przebywające na terytorium USA mają również możliwość aplikowana o wizę pracowniczą, warunkiem rozpatrzenia wniosku jest legalne przebywanie na terytorium Stanów Zjednoczonych do dnia 1 października.

Wiza H-1B przeznaczona dla osób pracujących w zawodach specjalistycznych i planujących udać się do USA w celu podjęcia pracy u konkretnego pracodawcy. Jednym z warunków uzyskania niniejszej wizy jest posiadanie minimum tytułu licencjata (Bachelor’s Degree) bądź wykształcenia równorzędnego. Co istotne, w praktyce każdy wniosek wizowy badany jest przez Urząd Imigracyjny USCIS pod kątem czy zawód wykonywany przez konkretnego kandydata należy do kategorii zawodów specjalistycznych oraz czy kandydat posiada odpowiednie kwalifikacje do jego wykonywania. Prawo imigracyjne Stanów Zjednoczonych pozwala na ubieganie się o wizę pracowniczą dla osób pracujących na pół etatu. Najistotniejszym elementem w drodze do uzyskania wizy H-1B jest udokumentowanie, iż dane stanowisko wymaga wykwalifikowanego pracownika oraz że osoba starająca się o to stanowisko takie kwalifikacje posiada. Do zawodów specjalistycznych zaliczamy min. dziennikarza, programistę komputerowego, księgowego, farmaceutę, elektryka, projektanta stron internetowych, projektanta mody lub wnętrz, malarza, muzyka.

Z wnioskiem o uzyskanie wizy pracowniczej typu H-1B występuje pracodawca, który uprzednio powinien uzyskać Labor Condition Application, którego celem jest ochrona amerykańskich pracowników, poprzez zapewnienie, iż zagraniczni pracownicy ubiegający się o pracę na terytorium USA nie będą odsuwać od pracy równie wykwalifikowanych amerykańskich pracowników.  

Podkreślić należy, iż nie każdy pracodawca jest uprawniony do sponsorowania pracownika na wizę H-1B. Przedsiębiorstwo lub organizacja oferujące miejsce pracy muszą wykazać dochody wystarczające lub przewyższające zobowiązania finansowe wynikające z zatrudnienia nowego pracownika, zgodnie ze standardami Departamentu Pracy w Stanach Zjednoczonych.

Co więcej, istnieje możliwość zmiany pracodawcy będąc już na terenie USA. Niestety jest to skomplikowane, z uwagi na fakt, iż utrzymanie statusu H-1B jest zależne od pracodawcy. W sytuacji gdy pracownik się zwolni bądź zostanie zwolniony, rozpoczyna się bieg terminu do zmiany statusu lub opuszczenia kraju. W celu zmiany pracodawcy należy powtórzyć cały proces uzyskania wizy H-1B i przesłać niezbędne dokumenty do Urzędu Imigracyjnego USCIS wraz z nowymi opłatami. Ponadto, obligatoryjne jest utrzymanie zatrudnienia u pierwszego pracodawcy aż do momentu złożenia nowego wniosku i otrzymania potwierdzenia z Urzędu Imigracyjnego USCIS o jego złożeniu. Po uzyskaniu powyższego potwierdzenia można podjąć pracę u nowego pracodawcy. Warto również podkreślić, iż wiza H-1B wydawana jest na okres 3 lat z możliwością odnowienia na kolejne 3 lata.

W odniesieniu do procesu uzyskania wizy H-1B istotne jest, iż pula wiz pracowniczych ograniczona jest przez ustawę i roczny limit wynosi 65 tyś. W związku z czym od roku 2014 odbywa się loteria dla tej kategorii wizowej, z uwagi na fakt, iż liczba wydawanych wiz jest znacznie niższa od ilości składnych petycji.

Apl. Adw. Aleksandra Zakrzewska

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skontaktuj się z nami korzystając z formularza kontaktowego

Ilasz & Associates jest międzynarodową kancelarią adwokacką  działającą w USA i Polsce.

Siedziba kancelarii znajduje się  w Nowym Jorku. Swoje biura posiada także w New Jersey i Warszawie. Założona w 1998 r. przez polskiego adwokata Liwiusza Ilasza międzynarodowa kancelaria oferuje szeroki zakres usług w tym  m.in. sprawy imigracyjne i obywatelstwo, spadki, sprawy rodzinne, sprawy karne.