fbpx

W dniu 13 marca 2020 r. weszła w życie proklamacja Prezydenta Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej wstrzymująca wstęp osób, które w ostatnich 14 dniach przed planowanym terminem przylotu do USA były obecne w jednym z 26 państw tworzących strefę Schengen. Kolejna proklamacja Prezydenta Trumpa nałożyła tożsame restrykcje również wobec Wielkiej Brytanii i Irlandii. Celem ograniczeń w podróżowaniu była prewencja w rozprzestrzenianiu się wirusa Covid-19 w USA. Kolejne proklamacje podyktowane były już nie tylko względami medycznymi. Prezydent USA ograniczył także przyjazd do USA określonych imigrantów ekomicznych co ma pomóc w odbudowaniu gospodarki USA która ucierpiała na skutek pandemii.

Kto może podróżować aktualnie do USA?

Podróże czysto turystyczne ze strefy Schengen do USA są aktualnie niemożliwe. Zgodnie z proklamacją Prezydenta Trumpa z dnia 13 marca 2020 r. oraz 22 czerwca 2020 r. wydawanie nowych wiz nieemigracyjnych zostało wstrzymane a podróże do USA ograniczone jedynie do szczególnych przypadków jak w celach zapobiegania skutkom pandemii czy badań medycznych związanych z pandemią. Proklamacja z dnia 13 marca 2020 r. zawiera szereg wyłączeń i nie ma zastosowania przede wszystkim wobec obywateli USA jak i stałych rezydentów. Ograniczenia nie odnoszą się także do osób będących na terenie USA w czasie prowadzenia proklamacji. Osoby, które są objęte wyłączeniami muszą ubiegać się o zezwolenie na wyjazd ze strefy Schengen uzyskując National Interest Exception. O zezwolenie na wyjazd do USA nie muszą natomiast ubiegać się m.in. studenci na wizach F lub M posiadające ważny formularz I-20.

Proklamacja z dnia 22 kwietnia 2020 r. pozostająca w mocy przez kolejnych 60 dni a następnie zmieniająca ją oraz rozszerzająca proklamacja z dnia 22 czerwca 2020 r. w znaczny sposób ograniczyły emigrację ekonomiczną do USA. Do dnia 31 grudnia 2020 r. nie są wydawane wizy H1B oraz L za wyjątkiem osób będących pracownikami służby zdrowia. Proklamacja może jednak zostać przedłużona na kolejny okres. Osoby ubiegające się o wizę E2 muszą również obecnie ubiegać się o National Interest Exception. Z kolei inwestorzy w kategorii EB1 lub EB5 nie są objęci żadnymi ograniczeniami. Ostatnie wytyczne do proklamacji z 22 czerwca 2020 r. wskazują jednak na pewne rozluźnienie ograniczeń w zakresie wiz H1B lub L. Obecnie możliwe jest przedłużanie ich ważności oraz zmiana pracodawcy w czasie ważnego i legalnego pobytu w USA.

Brak jasnych wytycznych co do stosowania proklamacji jak i relacji między nimi

W niektórych sytuacjach mogą jednak pojawić się problemy z określeniem możliwości podróży do USA. Dzieje się tak gdyż brak jest obecnie jasnych wytycznych co do stosowania proklamacji jak i relacji między nimi. Dla przykładu, w treści proklamacji z 22 czerwca 2020 r. wskazane zostało wprost, iż nie ma ona zastosowania do osób posiadających ważną wizę określonej kategorii imigracyjnej bądź nieimigracyjnej do USA, która została wklejona do paszportu, a więc między innymi do posiadaczy wiz H1B oraz L. Tymczasem służby konsularne lub graniczne stwierdzają niejednokrotnie, że zakaz lotów nie dotyczy jedynie obywateli USA i stałych rezydentów oraz osób które uzyskały National Interest Exception.

Nawet w przypadku stwierdzenia, że dana kategoria wizowa została wyłączona spod zastosowania proklamacji, pozostaje pytanie o zastosowanie proklamacji z 13 marca 2020 r. i pytanie czy osoba wyłączona spod proklamacji czerwcowej jest objęta zakazem podróży ze strefy Schengen. Oficjalnej odpowiedzi na to pytanie i wiele innych niestety nie ma. Możemy znaleźć wiele opinii oraz artykułów adwokatów imigracyjnych stwierdzających, że osoby wyłączone spod zastosowania proklamacji z dnia 22 czerwca 2020 r. mogą swobodnie podróżować do USA ze strefy Schengen.

Zapatrywanie na tą kwestię służb imigracyjnych często bywa jednak całkowicie odmienne. Osoby poszukujące informacji na temat możliwości lotu do USA nie mogą polegać również na informacji od linii lotniczych. W przypadku zgody linii lotniczej na wejście na pokład a następnie odmowy wpuszczenia danej osoby na teren USA na lotnisku docelowym, to linia lotnicza odpowiada za transport powrotny. Z tego też względu z zasady obsługa, jeżeli ma wątpliwość co do możliwości lotu nie wydaje zgody na wejście na pokład.

Podsumowując, ograniczeń jak i wyjątków jest wiele a przebrnięcie przez nie bywa bardzo skomplikowane. Przed zdecydowaniem się na podróż do USA warto dokładnie ustalić możliwość lotu uzyskując wcześniej potwierdzenie z ambasady bądź zaopatrując się w odpowiednie dokumenty. Konieczne może być również wystąpienie z wnioskiem o National Interest Exception z opisem swojej sytuacji i uzasadnieniem potrzeby lotu.

Adwokat Jarosław Kurpiejewski

Ilasz & Associates jest międzynarodową kancelarią adwokacką  działającą w USA i Polsce.

Siedziba kancelarii znajduje się  w Nowym Jorku. Swoje biura posiada także w New Jersey i Warszawie. Kancelaria obsługuje również klientów w stanie California poprzez adwokatów współpracujących na zasadzie of-counsel. Założona w 1998 r. przez polskiego adwokata Liwiusza Ilasza międzynarodowa kancelaria oferuje szeroki zakres usług w tym  m.in. sprawy imigracyjne i obywatelstwo, spadki, sprawy rodzinne, sprawy karne.

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skontaktuj się z nami korzystając z formularza kontaktowego